SERVEIS MANTENIMENT

Facility Services

Com a part integrant de GRUP GAHERMA, FACILITY SERVICES és la divisió de recent creació formada per professionals del Sector Serveis especialitzats en el manteniment terciari i totes les seves disciplines que tanca el programa de serveis complet que GRUP GAHERMA ofereix des de fa més de 30 anys als seus clients.

Facility Services

Objectiu i abast

La finalitat principal de FACILITY SERVICES és dur a terme col·laboracions amb clients del sector terciari, aportant l’experiència adquirida en empreses multinacionals del sector serveis i la filosofia de servei que GRUP GAHERMA desenvolupa des de fa més de tres dècades.

FACILITY SERVICES és una divisió de serveis on la principal activitat es desenvolupa als camps del manteniment preventiu, correctiu, conductiu, predictiu, tècnic legal i instal·lacions integrals dels diferents sectors del mercat:

Un dels objectius de FACILITY SERVICES pels seus clients és tenir una visió del manteniment des de la perspectiva empresarial, disminuint els costos del manteniment i el consum de subministres, augmentar la fiabilitat de les instal·lacions i equips, transparència en la informació amb el client (costos, inversions, etc.); assessorant en tot moment els canvis de normativa, instruccions, inspeccions reglamentàries i auditories durant i després de la relació contractual.

Facility Services

Especialitats

FACILITY SERVICES està especialitzada en els diferents tipus de manteniment, assessorant en tot moment als clients per equilibrar els costos associats a cada modalitat amb la màxima eficiència en cadascuna d’ells.