Serveis

Manteniment

A Gaherma som especialistes en serveis de manteniment d’instal·lacions i mecànic elèctric, a més de donar suport en l’assistència i la posta en marxa.

Manteniment mecànic elèctric

El nostre servei de manteniment té com a objectiu optimitzar tant l’equipament com els recursos humans, evitant les possibles averies o errors.

Parades tècniques i assistència en posta en marxa

Oferim una assistència completa, amb revisió, posta a punt i manteniment d’equipaments i instal·lacions.

Servei d’assistència tècnica 24h

Oferim als nostres clients un servei d’assistència tècnica complet, les 24 hores del dia, durant tot l’any.

Facility Services

Una divisió de serveis on la principal activitat es desenvolupa als camps del manteniment preventiu, correctiu, conductiu, predictiu, tècnic legal i instal·lacions integrals dels diferents sectors del mercat.